Legislativa k infekčním nemocem

Prováděcí rozhodnuti Komise (EU) z 22. 6. 2018 o přenosných nemocích a souvisejících zvláštních zdravotních problémech, které musí být podchyceny epidemiologickým dozorem, a o příslušných definicích případů

2018/945/EU: PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/945 ze dne 22. června 2018 o přenosných nemocích a souvisejících zvláštních zdravotních problémech, které musí být podchyceny epidemiologickým dozorem, a o příslušných definicích případů


Odkaz na portál EUR-LexProváděcí rozhodnuti Komise (EU) z 22. 6. 2018 o přenosných nemocích a souvisejících zvláštních zdravotních problémech, které musí být podchyceny epidemiologickým dozorem, a o příslušných definicích případů

Seznam přenosných nemocí uvedený v Příloze č. 1:

Přenosné nemoci a související zvláštní zdravotní problémy, které mají být podchyceny sítí epidemiologického dozoru

1. NEMOCI

Antrax (sněť slezinná)

Botulismus

Brucelóza

Enteritida vyvolaná bakteriemi rodu Campylobacter

Onemocnění virem Chikungunya

Chlamydiová infekce, včetně chlamydiové infekce lymphogranuloma (venereum) (LGV)

Cholera

Creutzfeldtova-Jakobova nemoc

Kryptosporidióza

Dengue

Záškrt

Echinokokóza

Giardiáza [lambliáza]

Gonokoková infekce

Infekce vyvolaná Haemophilus influenzae,invazivní onemocnění

Akutní hepatitida A

Hepatitida B

Hepatitida C

Nákaza virem lidské imunodeficience (HIV) a syndrom získané imunodeficience (AIDS)

Chřipka

Chřipka A/H5N1

Legionářská nemoc

Leptospiróza

Listerióza

Lymská neuroborelióza

Malárie

Spalničky

Meningokoková infekce, invazivní onemocnění

Příušnice

Pertuse (černý kašel)

Mor

Infekce vyvolaná Streptococcus pneumoniae, invazivní onemocnění

Akutní poliomyelitida (akutní dětská obrna)

Horečka Q

Vzteklina

Zarděnky

Kongenitální zarděnkový syndrom

Enteritida vyvolaná bakteriemi rodu Salmonella

Těžký akutní respirační syndrom [SARS]

Infekce vyvolaná bakterií Escherichia coli produkující shigatoxin/verocytotoxin (STEC/VTEC), včetně hemolyticko- uremického syndromu (HUS)

Shigelóza

Pravé neštovice

Syfilis (příjice)

Kongenitální syfilis

Tetanus

Virová klíšťová encefalitida

Kongenitální toxoplasmósa

Trichinóza

Tuberkulóza

Tularemie

Břišní tyf a paratyf

Virové hemoragické horečky (VHH)

Nákaza virem západonilské horečky

Žlutá zimnice

Enteritida vyvolaná bakteriemi Yersinia enterocolitica nebo Yersinia pseudotuberculosis

Onemocnění virem Zika

Kongenitální onemocnění virem Zika

2. ZVLÁŠTNÍ ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY

2.1. Nosokomiální infekce

2.2. Antimikrobiální rezistence