Infekční nemoci

Zprávy ECDC o významných přenosných infekčních nemocech

Stručný souhrn zpráv s přehledem závažných infekčních nemocí v Evropě a ve světě, které pravidelně každý týden zveřejňuje ECDC.

Zdroj Weekly threats reports (CDTR)

Seznam onemocnění uvedených v aktualizaci za poslední týden:

  1. Přehled epidemiologie respiračních virů v EU/EHP
  2. Klasifikace variant SARS-CoV-2
  3. Nárůst dětských respiračních infekcí – Čína, 2023
  4. Ptačí chřipka v kožešinových farmách – Finsko, 2023
  5. Sezonní surveillance viru zapadonilské horečky, One Health, 2023
  6. Cholera – mezinárodní – sledování globálních ohnisek nákazy
kalendářní týden zpráva
47. CDTR 47.KT_2023
46. CDTR 46.KT_2023
45. CDTR 45. KT 2023
44. CDTR 44. KT 2023
43. CDTR 43. KT_2023
42. CDTR 42. KT_2023
41. CDTR 41. KT 2023
40. CDTR 40. KT 2023
39. CDTR 39. KT 2023
38. CDTR 38. KT 2023
37. CDTR 37. KT 2023
36. CDTR 36 KT 2023
35. CDTR 35. KT 2023
34. CDTR 34. KT 2023
33. CDTR 33.KT 2023
32. CDTR 32. KT 2023
31. CDTR 31. KT 2023
30. CDTR 30. KT 2023
29. CDTR 29. KT 2023
28. CDTR 28.KT 2023
27. CDTR 27. KT 2023
26. CDTR 26. KT 2023
25. CDTR 25. KT 2023
24. CDTR 24. KT 2023
23. CDTR 23. KT 2023
22. CDTR 22. KT 2023
21. CDTR 21. KT 2023
20. CDTR 20. KT 2023
19. CDTR 19. KT 2023
18. CDTR 18. KT 2023
17. CDTR 17. KT 2023
16. CDTR 16. KT 2023
15. CDTR 15. KT 2023
14. CDTR 14. KT 2023
13. CDTR 13. KT 2023
12. CDTR 12. KT 2023
11. CDTR 11. KT 2023
10. CDTR 10. KT 2023
9. CDTR 09. KT 2023
8. CDTR_08. KT 2023
7. CDTR 07. KT 2023
6. CDTR 06. KT 2023
5. CDTR 05. KT 2023
4. CDTR 04. KT 2023
3. CDTR 03. KT 2023
2. CDTR 02. KT 2023
1. CDTR 01. KT 2023

 

Zpracovalo Oddělení epidemiologie infekčních nemocí