Laboratoře + NRL

Národní referenční laboratoří pro SARS-CoV-2 je NRL pro chřipku

NRL prošla úspěšně konfirmační procesem v EU referenční laboratoři (Charité Berlín).


Národní referenční laboratoř  vzhledem k enormnímu počtu vzorků  informuje o možném zvýšení doby vyšetření až na 48 hodin.

Národní referenční laboratoř (NRL) pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění, SZÚ, v současné situaci plní roli i národní referenční laboratoře pro SARS-CoV-2.

NRL prošla úspěšně konfirmační procesem v EU referenční laboratoři, Charité Berlín (German coronavirus diagnostic working group National Consultant Laboratory for Coronaviruses, Institute of Virology, Charité, and WHO Collaborating Centre for Emerging Infections and Biological Threats, Robert Koch Institute – Universitätsmedizin Berlin Institute of Virology, Berlin, Germany).