Hodnocení přípravku – informace pro žadatele

Toxikologie (MATOX)

TOXIKOLOGIE (MATOX) se zabývá především:

■ hodnocení toxikologie účinné látky,
■ jejich metabolitů (včetně jejich relevance),
■ hodnocení dalších složek přípravku (tzv. koformulantů),
■ následně přípravku jako celku,
■ referenčních hodnot pro odhady expozic,
■ stanoviska k nečistotám a
částečně dermálních absorpcí (spolu s hodnotiteli nedietární expozice)

Při hodnocení přípravků SZÚ vychází z příslušných nařízení EU, které stanoví jak požadavky na podklady pro hodnocení, tak i jednotné zásady pro hodnocení a povolování přípravků.
Tyto postupy jsou průběžně upřesňovány a specifikovány Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) v tzv. „guidance“, tj. materiálech, které se týkají dílčích problematik hodnocení přípravků nebo jednotlivých účinných látek či jejich skupin.