Přípravky na ochranu rostlin

Odborná způsobilost – přípravky na ochranu rostlin

Problematika odborné způsobilosti (OZ POR) je řešena v zákoně č. 326/2004. Sb., o rostlinolékařské péči a změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášce č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě pověření Ministerstva zdravotnictví ČR zpracoval Státní zdravotní ústav:

Žadatelé o odbornou způsobilost (stejně tak uživatelé přípravků) najdou další důležité informace i v ostatních položkách, týkající se přípravků na ochranu rostlin.