Pro uživatele přípravků na ochranu rostlin

Ochranná lhůta pro vstup

Důležité: Ochranná lhůta není jen jedna. Na etiketách přípravků jich může být a taky bývá víc.

V příloze nařízení KOMISE (EU) č. 547/2011 jsou uvedeny následující:
ochranná lhůta (OV), která musí být dodržena při každém použití mezi poslední aplikací a
i) výsevem nebo výsadbou plodiny, která má být chráněna,
ii) výsevem nebo výsadbou následných plodin,
iii) přístupem člověka nebo zvířat na ošetřený pozemek,
iv) sklizní,
v) použitím nebo spotřebou;

Příspěvek níže byl připraven na školení lektorů vzdělávacích subjektů pověřených MZe konáním kurzů pro získání odborné způsobilosti pro nakládání s POR, který se konal 24. 11. 2016 na ÚZEI v Praze.
Přednáška měla za cíl připomenout a zdůraznit, že neexistuje jen jedna ochranná lhůta (obvykle chápána mezi aplikací a sklizní), ale že jich na etiketě může být a také bývá uvedeno současně několik, v různých částech etikety a všechny mají svůj význam.

Materiál ke stažení:Travnickova_Ochranne_lhuty_2016_verzeB
Přednáška byla před uveřejněním na web SZÚ upravena/zkrácena.