Pro uživatele přípravků na ochranu rostlin

Další materiály na téma POR (různá témata, různé aplikace)

Níže jsou uvedeny vybranné přednášky nebo články pracovníků SZÚ na téma přípravky na ochranu rostlin. Témata příspěvků mohou být různá.

PŘEDNÁŠKY

Hodnocení POR pro lesnictví a ochrana zdraví lidí (Z. Trávníčková, II/2021)

Rizika a ochrana zdraví – rodenticidy POR (Z. Trávníčková, X/2019)

Rezidua pesticidů v potravinách (K. Pepperný, 2015)

Existují nemoci z povolání z expozic POR v ČR? (Z. Trávníčková, M. Hornychová, 2015)

PUBLIKACE KE STAŽENÍ

OOPP při použití POR – polní aplikace (Z. Trávníčková, 2022)

Metodika ochrany veřejné zeleně před škodlivými organismy rostlin (Šafránková – MENDELU, Trávníčková – SZÚ, 2015)