Pro uživatele přípravků na ochranu rostlin

Zařízení na ochranu rostlin (uzavřené přepravní systémy – CTS) a ochrana lidí

Na základě podnětu SZÚ byla v březnu 2024 v české verzi vydána norma ČSN ISO 21191 pod názvem „Zařízení na ochranu rostlin – Uzavřené přepravní systémy – Specifikace parametrů“, která je současně označována zkratkou zařízení CTS (= Closed transfer systems).

Jedná se o zařízení, která jsou používána při plnění různých typů postřikovačů/rosičů (polních plodin nebo pro keřové a stromové kultury). Jejich účelem je snižovat expozici osob a životního prostředí při používání kapalných přípravků na ochranu rostlin.

Česká verze je překladem mezinárodní normy ISO 211191:2021 s názvem „Equipment for crop protection – Closed transfer systems (CTS), Performance specification“, která vyšla již v roce 2021.

První zařízení označovaná v češtině ještě před vydáním normy též jako „uzavřený transportní systém“, „uzavřený přečerpávací systém“ nebo „uzavřený systém plnění“ jsou v ČR předváděna nebo dodávána již od roku 2015. Nicméně až tento ISO dokument specifikuje bezpečnostní požadavky týkající se obsluhy a životního prostředí a způsoby jejich ověřování a konstrukce uzavřených přepravních systémů (CTS) pro kapalné přípravky na ochranu rostlin v nádobách o objemu 1 – 15 litrů.
(V normě je sice uváděno až 20 litrů, ale podle dodavatelů jsou v ČR dodávaná zařízení max. na 10(-15) litrů.)

Kromě toho norma specifikuje informace o bezpečných pracovních postupech, včetně informací o zbytkových rizicích poskytnutých výrobcem CTS a specifikuje maximální možnou kontaminaci během jednotlivé činnosti (přepravy, resp. plnění aplikačního zařízení nebo směšovacího zařízení).

Pro uživatele CTS je důležité, že norma stanovuje mimo jiné požadavky na návod k obsluze – včetně pokynů pro instalaci, způsob připojení, největší a nejmenší velikost nádoby, se kterou má systém pracovat apod.

V ČR bylo možné vidět první systémy „označované“ jako CTS již v roce 2015 a od té doby opakovaně na různých akcích (veletrzích nebo některých předváděcích firemních akcí).
Jednalo se především o systémy z řady EasyFlow, které se postupně zdokonalovaly. Od prvních typů, kde pro připojení CTS bylo nejprve nutné vyříznout otvor do tanku postřikovače a následně část CTS k tanku trvale připojit. Přičemž další část CTS zůstávala na kanystru až do doby jeho vyčerpání. Přes další generace dodávané jako mobilní systémy, které je možné „jako rudlík“ dopravit a připojit k aplikačnímu zařízení přes přípojku (má-li zařízení tuto možnost). CTS této řady jsou také nabízeny k případné dodatečné instalaci na nyní používané postřikovače určitých značek, pokud to technické parametry konkrétního postřikovače dovolí.
V posledních několika letech vzniklo konsorcium firem, které začalo vyvíjet, ověřovat v praxi a současně propagovat nový systém – Easyconnect. Systém je založený na předpokladu osazení kanystrů s přípravky standardně z výroby specifickým „znovu-uzavíratelným“ víčkem.
Dodavatelé přípravků v baleních pro profesionální uživatele se na nové kanystry a víčka již připravují a v některých zemích EU lze očekávat prvních přípravky v nových obalech během letošního roku, v ČR spíš od roku následujícího.
Dodavatelů easyconnect kombatibilní CTS technologie je ve světě několik s tím, že t. č. především CTS testují a čekají, až budou na trhu balení přípravků se specifickými víčky.
(Mimochodem několik těchto zařízení je testováno na farmách i v ČR.)
Další možný typ označovaný jako CTS pro velkoobjemová balení v porovnávacích testech vyházel jako nejméně bezpečný. Do ČR prakticky není dováže
n.

Některé země EU uvažují o povinném používání CTS již od r. 2025.
V ČR se CTS doporučuje používat již nyní jak k ochraně zdraví lidí, tak i životního prostředí. Nicméně povinný (jako podmínka pro použití) na základě hodnocení rizik je t. č. jen u několika nebezpečných přípravků.

Doporučení pro budoucí uživatele: Budete-li si CTS pořizovat, ověřte, zda splňuje požadavky normy ČSN ISO 21191 resp. mezinárodní normy ISO 211191:2021.

Autor: Z. Trávníčková, SZÚ (IV/2024)