Elektromagnetické pole

Infrasauny

Infrasauny ve svém vnitřním prostoru emitují infračervené záření, které má na lidské tělo (kůže, oko) tepelné účinky. Expozice v prostoru infrasaun musí splňovat expoziční limity jako jakékoli jiné zařízení emitující neionizující záření. Splnění těchto limitů chrání pouze před akutním popálením očí a kůže, nevztahuje se však na riziko spojené s dlouhodobým tepelným stresem organizmu.Více informací zde: https://szu.cz/wp-content/uploads/2023/06/Informace-c.-21-2020.pdf