Tepelná a chladová zátěž

Výpočet tepelné zátěže

Do 1.1. 2024 k hodnocení tepelné zátěže sloužily tabulky v NV č. 361/2007 Sb., které byly platné pro určité vstupní mikroklimatické podmínky a tepelný odpor oděvu (dříve v příloze č.1, část B, tab. 1a až 2c). V případě, že se reálné podmínky od těchto uvedených lišily, mohlo být použití tabulek, (tedy přibližný odhad), zatíženo velkou chybou. Od 1.1. 2024 je platná novelizace nařízení vlády pod č. 330/2023 Sb. a je vhodné si výsledek zkontrolovat validovaným výpočetním programem, který vychází z normy ČSN EN ISO 7933 Ergonomie tepelného prostředí – Analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže.

Uvedený program na výpočet tepelné zátěže dává pro okrajové podmínky pro dříve uváděné tabulky v NV (dříve v příloze č.1, část B, tabulky 1a až 2c) shodné výsledy pro únosné doby práce, lze ho tedy bez problémů použít i pro odlišné vstupní hodnoty. Navíc umožňuje výpočet i pro dvanáctihodinovou pracovní směnu.

Program ke stažení   Program na vypocet tepelne zateze (320,50 KB)

Upozornění: V případě špatné funkce programu přes webový prohlížeč doporučujeme si program stáhnout do svého počítače a spustit ho přímo přes program Excel.

Autor výpočetního programu je Ing. Jaroslav Kužel.

 

Ing. Zuzana Mathauserová (2008); Aktualizace: Ing. Lenka Prokšová Zuská, PhD. (01/2024)