Studie zdravotního stavu obyvatelstva

Studie zdravotního stavu dětí

Dětská obezita v ČR 

Státní zdravotní ústav sleduje změny v hmotnosti a výšce dětské populace od roku 1996. Během 20 let se počet obézních dětí zdvojnásobil. Data praktických lékařů pro děti a dorost z roku 2021 ukazují nárůst akcelerovaný v době pandemie COVID-19 důsledkem lockdownů již na trojnásobek počtu obézních dětí ve srovnání s rokem 1996. Celý článek ZDE


Zdraví dětí 2016

rozsáhlá studie zdravotního stavu českých dětí z roku 2016


Alergická onemocnění u dětí v ČR

dlouhodobý program šetření výskytu astmatu a alergií u českých dětí


Hodnotící studie Školního projektu „Ovoce, zelenina a mléko do škol“