Studie zdravotního stavu dětí

Alergická onemocnění u dětí v ČR

SZÚ sleduje výskyt alergických onemocnění u dětí již od roku 1996 pravidelnými studiemi ve spolupráci s praktickými lékaři pro děti a dorost v 18-20 městech České republiky. Díky opakovaným studiím můžeme nejen odhadnout, jak velká část dětské populace trpí astmatem a alergiemi, ale i  jak se výskyt alergií v čase vyvíjí. Sběr dat probíhá v rámci preventivních zdravotních prohlídek ve spolupráci lékařů a rodičů dětí. Do sledování je zapojeno v průměru 50 ambulancí dětských lékařů v ČR.


Alergická onemocnění českých dětí v letech 1996 až 2016

  • V roce 2016 mělo každé třetí dítě diagnostikován nějaký typ alergie.
  • Astmatem trpělo 10 % dětí.
  • V první dekádě programu sledování alergií (1996–2006) došlo u dětí k výraznému nárůstu výskytu alergických onemocnění. Ve druhé dekádě (2006–2016) se výskyt alergií u dětí již významně neměnil, 
  • V průběhu celého dvacetiletého sledování alergií (1996–2016) byla nejčastější diagnózou sezónní alergická rýma pylová, jejíž výskyt vzrostl z 6 % na 12 %, výskyt astmatu u dětí se zvýšil ze 4 % na 10 %, stejně tak výskyt atopického ekzému.

Výsledky ke stažení níže.


Alergie u dětí v Ostravsko-karvinské aglomeraci

Vzhledem k zvýšenému znečištění prostředí a pozorovanému vyššímu výskytu respiračních obtíží i respiračních forem alergie v Moravskoslezském kraji jsme zde v roce 2015 uspořádali rozsáhlé zdravotní šetření.  Spolupracovalo s námi 73 praktických lékařů pro děti a dorost a zúčastnilo se ho zhruba 7,5 tisíc dětí z Moravskoslezského kraje.

Šetření ukázalo, že děti z Ostravsko-karvinské aglomerace trpí respiračními alergiemi a respiračními infekcemi významně častěji, než děti jinde v republice.

  • Zjistili jsme významný rozdíl ve výskytu respiračních alergií u dětí (astma, sezónní pylová i celoroční rýma) u dětí z Moravskoslezského kraje ve srovnání s dětmi z ostatních částí republiky, i když šlo pouze o jednotky procent. Největší rozdíl byl ve výskytu sezónní i celoroční alergické rýmy.
  • Výskyt akutních infekčních onemocnění (záněty horních cest dýchacích a průdušek) i respiračních obtíží bez souvislosti s akutním onemocněním (pískoty, kašel, vodnatá rýma, zánět spojivek) byl u dětí v Moravskoslezském kraji ve srovnání s celostátním šetřením vyšší výrazně, a to ve všech věkových skupinách. Častými záněty průdušek, pískoty a kašlem mimo nachlazení trpělo v Moravskoslezském kraji zhruba dvojnásobně dětí, než byl celorepublikový průměr.

Výsledky ke stažení níže.


 

Výsledky sledování alergických onemocnění u dětí