Studie zdravotního stavu dětí

Hodnotící studie Školního projektu „Ovoce, zelenina a mléko do škol“

Státní zdravotní ústav vypracoval hodnocení plnění cílů evropského Školního projektu „Ovoce, zelenina a mléko do škol“ (OZMDŠ) pomocí Hodnotící studie na základních školách. Povinnost hodnocení ukládá členským státům Evropská unie, která projekt spolufinancuje.


Co je Školní projekt „Ovoce, zelenina a mléko do škol“?

 • Děti na základní škole dostávají pravidelně zdarma ovoce, zeleninu, mléko a neochucené mléčné výrobky.
 • Cílovou skupinou projektu jsou od školního roku 2022/2023 žáci prvního výukového stupně základních škol.
 • Součástí projektu jsou bezplatná Doprovodná vzdělávací opatření (DVO) organizovaná dodavateli, např. návštěvy farem, ochutnávky ovoce, zeleniny a mléčných výrobků, práce na školním pozemku nebo vzdělávací akce.
 • Cílem projektu je především spoluvytvářet zdravé stravovací návyky dětí a zvýšit jejich znalosti o zdravé výživě.
 • Gestorem projektu je v ČR Ministerstvo zemědělství, administrátorem projektu je Státní zemědělský intervenční fond (SZIF).

Na jaké otázky má Hodnotící studie přinést odpovědi?

 • Přispěl u dětí školní projekt ke zvýšení celkové spotřeby ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků?
 • Došlo ke změně v podílu dětí, které zkonzumují doporučené denní množství ovoce a zeleniny a mléčných výrobků bez přidaného cukru?
 • Do jaké míry zvyšuje školní projekt povědomí dětí o nabídce zemědělských produktů a o zdravotním významu jejich konzumace?
 • Jak je školní projekt vnímán a hodnocen školou, žáky, rodiči i dodavateli?

Co umožní výsledky studie?

 • Vyhodnotit stravovací návyky dětí.
 • Vymezit oblasti Školního projektu, které je potřeba zlepšit.
 • Posoudit úroveň Doprovodných vzdělávacích opatření.
 • Předložit Evropské komisi podklady pro případné reformy a úpravy projektu.

Průběh projektu v období 2017 až 2022

V letech 2020 a 2022 byla realizována dvě samostatná dotazníková šetření na vybraných základních školách.

Šetření se účastnili děti i jejich rodiče. Byla zjišťována frekvence konzumace ovoce, zeleniny a mléčných výrobků, stravovací preference a znalosti zdravého stravování u dětí, a vnímání Školního projektu dětmi i rodiči. Informace o fungování projektu v dané škole poskytl zástupce školy.

Na základě zjištěných výsledků byla vypracována Závěrečná hodnotící zpráva, která bude v březnu 2023 předána Evropské komisi a následně zveřejněna.


 

Zdroje dalších informací:

www.szif.cz/cs/ovoce-do-skol

www.skolniprojekty.info

www.vyzivadeti.cz