Studie zdravotního stavu dětí

Studie Zdraví dětí 2016

Rozsáhlá studie Zdraví dětí proběhla v roce 2016 ve spolupráci s praktickými lékaři pro děti a dorost pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů. Dotazníkové šetření na vzorku cca 5 000 dětí ve věku 5, 9, 13 a 17 let organizuje SZÚ opakovaně (v pětiletých intervalech) v rámci Monitorování zdravotního stavu obyvatelstva od roku 1996. V minulosti jako Studii alergických onemocnění, od roku 2016 s širším zaměřením na důležité ukazatele zdravotního stavu dětí (hodnoty TK, lipidové spektrum, obezita, alergie). 


Hlavní výstupy studie:

Zdraví dětí_poster

  • V roce 2016 mělo každé třetí dítě diagnostikován nějaký typ alergie. Astmatem trpělo 10 % dětí. V první dekádě studie (1996–2006) došlo k výraznému nárůstu výskytu alergických onemocnění, ve druhé dekádě (2006–2016) se již výskyt alergií u dětí výrazně nezměnil, což byl, vzhledem k předcházejícím výsledkům, pozitivní nález.
  • Rizikovou rodinnou anamnézu aterosklerózy mělo v roce 2016 zhruba každé čtvrté dítě a z nich zvýšenou hodnotu celkového cholesterolu (> 5,0 mmol/l) mělo 14 % dětí, což představuje cca 3 % ze všech dětí. Třetina dětí měla v rodinné anamnéze hypertenzi, a zvýšený krevní tlak (nad 90. percentil hodnoty pro příslušný věk pohlaví a výšku) mělo 10 % dětí, bez ohledu na věk.
  • Výskyt obezity byl v roce 2016 u dětí 10 %. Od počátku sledování v roce 1996 se významně zvýšil, nicméně po roce 2011 zůstal na stejné úrovni. Děti s nadváhou a obezitou mají ve srovnání s dětmi s normální hmotností významně vyšší hodnoty některých složek lipidového spektra, zejména triglyceridů, a mají častěji zvýšený krevní tlak.
  • Vadné držení těla zjistili lékaři v roce 2016 u 42 % dětí. Porucha držení těla se nejčastěji projevila v období intenzivního růstu, měla ji celá polovina třináctiletých dětí. U dětí, které nesportují či tráví delší dobu u počítače, bylo vadné držení těla významně častější, stejně tak jako bolesti hlavy.