Studie zdravotního stavu obyvatelstva

Studie zdravotního stavu dospělých

Studie EHES 

studie zdravotního stavu české dospělé populace včetně zdravotního vyšetření


Studie HAPIEE

kohortová studie zdravotního stavu stárnoucí populace


 

Studie HELEN

studie zdravotního stavu městské populace ve věku 45–54 let se zdravotním vyšetřením