Studie zdravotního stavu obyvatelstva

Studie zdravotního stavu dospělých

Studie EHES 

studie zdravotního stavu české dospělé populace včetně zdravotního vyšetření


Studie HAPIEE

kohortová studie zdravotního stavu stárnoucí populace