Monitoring na přítomnost poliovirů v odpadních vodách v EU a ČR

Monitoring na přítomnost poliovirů v odpadních vodách

NRL v současné době sleduje a vyšetřuje odpadní vody z vybraných lokalit ‒ z hlavní městské kanalizace před čističkou odpadních vod v 15 městech Čech a Moravy: Praha, Rakovník, Plzeň, České Budějovice, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Ostrava, Karlovy Vary, Liberec, Zlín, Olomouc, Jihlava, Pardubice, Dubí a z odvodu odpadních vod před vyústěním do další kanalizace ve 2 pobytových střediscích (PoS): Zastávka u Brna, Kostelec nad Orlicí a ve 3 zařízeních pro zajištění cizinců (ZZC): Bělá pod Bezdězem – Jezová, Vyšní Lhoty, Balková.

Vzorky odpadních vod se odebírají v daných lokalitách v pravidelných intervalech ‒ 1x měsíčně.

Ze vzorků odpadních vod se na buněčných kulturách izolují enteroviry. Nejdůležitější by byl případný nález poliovirů a jejich zařazení mezi divoké (WPV), vakcinační (OPV ‒ Orální poliovakcína typ Sabin) a od vakcinačních odvozené (derivované) kmeny (VPDV).

Všechny vzorky s podezřením na přítomnost polioviru se odesílají na konfirmaci a další charakterizaci do Regionální referenční laboratoře v Helsinkách nebo RIVM v Bilthovenu, které provedou procentuální shodu izolovaného polioviru s poliovirem typu Sabin (Sabin-like: shoda se Sabinem méně než 100 % a více než 99 %, VDPV: shoda se Sabinem méně než 99 % a více než 85 %, WPV: shoda se Sabinem méně než 85 %).

Nález se také oznamuje příslušné Krajské hygienické stanici nebo Zdravotnímu ústavu, Ministerstvu zdravotnictví a Národní komisi pro certifikaci polioeradikace.

Regionální certifikační komise (RCC) sídlící v Kodani na základě hlášení členských států potvrdila status „ polio-free“ Evropského regionu, který byl certifikovaný v roce 2002 v Kodani. RCC připustila riziko expozice polioviru z důvodu importu z endemických zemí (Afganistán, Pakistán), migrace a vylučováním polioviru u imunodeficietních lidí.

Poslední nález VDPV 1 v odpadních vodách v České republice byl v roce 2006 v zařízení pro zajištění cizinců Bělá pod Bezdězem – Jezová.

Vakcinace je jediná možná prevence. Ve státech Evropské unie se vakcinuje pouze inaktivovanou poliovakcínou (IPV).