Monitoring na přítomnost SARS-CoV-2 v odpadních vodách

Surveillance odpadních vod na SARS-CoV-2 v EU

Na základě Doporučení Komise (EU) 2021/472 ze dne 17. března 2021 o společném přístupu k zavedení systematického dohledu nad virem SARS-CoV-2 a jeho variantami v odpadních vodách v EU evropské země vytvořily společný systém EU Wastewater Observatory for Public Health (EU4S) k monitorování výskytu SARS-CoV-2 a dalších patogenů na evropské úrovni.

Výsledky dozoru nad odpadními vodami jsou aktuálně s autoritami EU sdíleny prostřednictvím webového rozhraní. Informace se předávají prostřednictvím platformy EU4S – DEEP Digital European Exchange Platform, kterou zřídila Evropská komise.

O situaci v rámci dozoru nad odpadními vodami jednotlivých členských státech jsou dostupné informace na webových stránkách:

https://wastewater-observatory.jrc.ec.europa.eu/#/dashboards/2