Monitoring na přítomnost SARS-CoV-2 v odpadních vodách

Surveillance odpadních vod na SARS-CoV-2 v odpadních vodách v ČR

Surveillance odpadních vod na SARS-CoV-2 v České republice je realizován jako projekt „Národní systém dozoru nad výskytem SARS-CoV-2 v odpadních vodách a jejich sekvenování k včasnému odhalení nových mutací viru“. Sledování odpadních vod z hlediska výskytu bakteriálního profilu a antibiotické rezistence se v SZÚ dosud neprovádí.

Systematický monitoring odpadních vod na přítomnost SARS-CoV-2 se provádí od února 2023 na 4 čistírnách odpadních vod napojených na největší česká města a na letiště Václava Havla v Ruzyni. Sledovaná odběrná místa odpovídají pokrytí 21 % obyvatel ČR.

Slévané 24 hodinové vzorky se odebírají 1x týdně na vstupu odpadních vod na ČOV v Plzni, 1x za 14 dní v Brně a v Ostravě. Na ČOV v Praze se odebírají na staré a nové vodní lince vzorky 1x týdně a na ČOV letiště Václava Havla v Ruzyni se odebírají 1x za 2 týdny.

Vzorky odpadních vod z Ostravy a Brna jsou analyzovány v laboratořích ZÚ Ostrava a ostatní vzorky se zpracovávají v laboratoři hygieny půdy a odpadů SZÚ v Praze. Pozitivní nálezy jsou předávány do Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění k sekvenaci vzorku ke zjištění odpovídajících variant.

Monitoring koncentrace SARS-CoV-2 v odpadních vodách v České republice