Vakcíny a očkování

Světový a 14. Evropský týden očkování, 24.-30. dubna 2019

14. Evropský týden očkování 2019, European Immunization Week 2019 (EIW), je tradiční součástí Světového týdne očkování 2019, World Immunization Week 2019. Koná se každoročně v dubnu pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) s cílem zvýšit obecné povědomí o významu očkování pro zdraví a životní pohodu celé populace.


 

WIW_2019_SZU

 

 

 

World Immunization Week, 2019

 

2019_WHO_WIW.jpg

 

European Immunization Week, 2019

 

 

 

EIW_logo.jpg

Vakcíny změnily naši společnost. Pro všechny novorozence zvýšily šanci, že se dožijí dospělosti, a plně očkovaným dospělým udržují lepší zdraví a pohodu, a tím nesmírně přispěly k produktivitě v každé zemi. V mnoha zemích v evropském regionu WHO se stále zvyšuje počet očkovacích látek a počet nemocí, na které se vakcíny zaměřují. To je obrovský úspěch a efektivní investice do budoucnosti bez nemocí, kterým lze předcházet očkováním.

Evropský týden očkování 2019 oslavuje pokrok v očkování a také „vakcinační hrdiny“ – od vědců po zdravotníky, tvůrce politik až po rodiče a všechny ostatní, kteří očkování podporují a umožňují.

Zároveň nelze ignorovat děti a dospělé, kteří nejsou očkováním chráněni. Nakažlivé nemoci nerespektují státní hranice ani snahu o jejich kontrolu. V roce 2018 se virus spalniček rozšířil do evropského regionu WHO, včetně zemí Evropské unie (EU), což způsobilo více než 80 000 infekcí a více než 70 úmrtí. Bohužel údaje za první měsíce roku 2019 ukazují, že se spalničky dále šíří.

Eliminace spalniček je nedílnou součástí cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – Ensuring healthy lives and promoting wellbeing for all at all ages). Eliminace spalniček a zarděnek a ochrana dětí a dospělých před jinými nemocemi, kterým lze předcházet očkováním, je nedílnou součástí těchto cílů. K jejich dosažení je třeba spolupráce všech (autorit i jednotlivců) včetně odpovědnosti za vysokou proočkovanost.

WHO a státy evropského regionu WHO společně s členskými státy EU podnikly kroky k řešení nedostatků v oblasti očkování; pro jakékoli onemocnění, kterému lze předcházet očkováním. Činnosti, které zahájil Evropský akční plán očkovacích látek WHO (WHO European Vaccine Action Plan), doporučení Rady o posílení spolupráce proti nemocem, kterým lze předcházet očkováním, a společná akce European Union’s Joint Action on Vaccination, mají dalekosáhlý vliv na zdravotnické systémy a komunity. Rozhodnutí zvýšit proočkovanost musí být akceptováno v každém komunitním a zdravotnickém zařízení v celém evropském regionu WHO.

Současně je zapotřebí zvýšit úsilí a soustředit se na pozitivní příklady, které budou šířit informaci o tom, že vakcíny skutečně fungují. Evropský týden imunizace (European Immunization Week) je důležitou příležitostí ke zvýšení povědomí o očkování, a tím pomáhá udržet aktivní přístup k očkování a poptávku po něm. Každý, kdo je informován a sdílí fakta o očkování, může hrát klíčovou roli při zajišťování ochrany pro všechny a stát se tak „vakcinačním hrdinou“.

Upraveno podle ECDC, Joint statement: European Immunization Week 

Dr Zsuzsanna Jakab, Regional Director, WHO Regional Office for Europe
Dr Andrea Ammon, Director, European Centre for Disease Prevention and Control