Výrobky pro děti do 3 let

Právní požadavky na výrobky pro děti do 3 let

Dne 1.1.2001 nabyl účinnosti zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, který mj. zrušil první část zákona č. 20/1966 Sb., zákona o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, podle níž bylo třeba žádat o závazný posudek hlavního hygienika ČR k zahájení výroby (dovozu) výrobků pro děti ve věku do 3 let.
Shora citovaný zákon č. 258/2000 Sb. v § 26 odst. 1, 2 a 4 nově vymezuje povinnosti výrobcům, dovozcům a osobám uvádějícím výrobky pro děti ve věku do 3 let do oběhu.

Povinností výrobce (dovozce) je zajistit, aby výrobky pro děti ve věku do 3 let splňovaly hygienické požadavky prováděcího právního předpisu, tj. vyhlášky MZ č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let, aby:

  • nezpůsobily poškození zdraví
  • vyhovovaly ve složení, vlastnostmi a mikrobiologickou čistotou požadavkům uvedeným ve vyhlášce
  • byly s ohledem na své použití značeny a vybaveny písemným prohlášením, v rozsahu stanoveném vyhláškouv složení a vlastnosti výrobků byly hodnoceny za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem.

Posouzení zdravotní nezávadnosti materiálů použitých pro výrobky
pro děti ve věku do 3 let jako je :
– ošacení ve velikosti do 110 cm včetně
– obuv ve velikosti chodidla do 165 mm
– dětský nábytek: židličky, stolečky, postýlky, ohrádky, přebalovací pulty, chodítka
– výrobky určené pro přepravu: kočárky, autosedačky, sedačky na kola, nosítka
– vybavení pro kojence: nánožníky, zavinovačky, ložní povlečení, pleny bavlněné i pro jednorázové použití, bryndáčky apod.
– dětské řemínky, přilby, bižuterie

provádí pracoviště Národního referenčního centra pro kosmetiku, Státní zdravotní ústav Praha.

Výrobce nebo dovozce může požádat o povolení výjimky z hygienických požadavků uvedených ve vyhlášce příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.