Lidský biomonitoring

Jsou české děti dostatečně zásobeny vitamínem D?

Dlouhodobý nedostatek vitaminu D je aktuálním problémem veřejného zdraví, neboť je stále jasněji prokazován jeho významný vliv na celou řadu důležitých dějů v lidském organismu. 

Mezi sledované ukazatele v krevním séru dětí byl v roce 2016 zařazen i vitamin D, konkrétně jeho produkt přeměny 25-hydroxyvitamin D. Koncentrace tohoto metabolitu v krvi je dobrým ukazatelem zásobení organismu vitaminem D, přijatým potravou a potravinovými doplňky, i jeho syntézou v kůži působením UV záření.

Výsledky rozboru moče dětí ve věku 5 a 9 let ukázaly nedostatečné zásobení vitaminem D u přibližně dvou třetin z celkového počtu 419 dětí ve studii.

  • Potvrdila se výrazná souvislost mezi dávkou slunečního záření a plochou povrchu těla vystaveného slunci.
  • Významně lepší zásobení vitaminem D měly děti užívající potravinové doplňky s vitaminem D.
  • Souvislost s přívodem potravou (ryby, mléko, houby, vejce) se neprokázala, pravděpodobně pro nízkou konzumaci potravin bohatých na vitamin D a jeho omezené vstřebávání.
  • Zásadní nedostatek vitaminu D měly děti v zimních a jarních měsících, podobně jako lidé v jiných zahraničních studiích.
  • V jarních měsících byla celá polovina dětí nedostatečně zásobena vitamínem D.
  • Nejvíce vitaminu D měly děti na podzim, a to zejména v září, kdy se projevila zvýšená expozice slunečnímu záření během celého léta.

Jako první byli o výsledcích studie informováni zástupci dětských lékařů. Byly tím dány podklady pro diskusi, která by měla probíhat mezi zainteresovanými pediatry, dermatology, endokrinology, odborníky na výživu a politiky.