Laboratorní metodiky a vzorkování

Metodické doporučení NRC pro pitnou vodu k provedení odběru pitné vody u spotřebitele podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 70/2018 Sb.

Metodické doporučení rozvádí požadavky novely vyhlášky č. 252/2004 Sb. z roku 2018, které se týkají odběru vzorku u spotřebitele. Konkrétně specifikuje, jak vykládat termín „propláchnout krátkodobě/minimálně“ a navrhuje nejvhodnější odborně správný postup odběru pitné vody. Některé přípravné práce využité pro tvorbu metodického doporučení byly prezentovány na konferenci Vodárenská biologie 2019.