Protokol o vodě a zdraví

Složení pracovního týmu

Složení pracovního týmu Rady pro zdraví a životní prostředí ke stanovení národních cílů k Protokolu o vodě a zdraví a k dohledu nad jejich implementací (stav k lednu 2022):

  • Ing. Petra Šuráňová, Ministerstvo zemědělství, odbor vodovodů a kanalizací;
  • Ing. Zuzana Hulíková, Ministerstvo zemědělství, odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření;
  • RNDr. Jan Gruntorád, CSc., Ministerstvo životního prostředí, odbor environmentálních rizik a ekologických škod;
  • Mgr. Marta Havlíčková, Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod;
  • Ing. Marek Michna, Ministerstvo zdravotnictví, odbor ochrany veřejného zdraví;
  • MUDr. František Kožíšek, CSc., Státní zdravotní ústav, centrum zdraví a životního prostředí.

Spolupráce: MUDr. Hana Jeligová, Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví a životního prostředí.

Vedoucí týmu: MUDr. František Kožíšek, CSc.