Ovzduší – témata zdraví a bezpečnosti

Azbest

 

Cílený úkol HH 2022 – Monitorování expozice azbestovým a ostatním minerálním respirabilním vláknům ve vnitřních pobytových prostorách vybraných škol – závěrečná zpráva

Cílený úkol HH 2022 – Monitorování expozice azbestovým a ostatním minerálním respirabilním vláknům ve vybraných lomech – závěrečná zpráva


 

Azbest 2022 – lomy, školy, metodiky
Prezentace ze semináře konaného 14. 9. 2022


 

Porada k mezioborovému řešení problematiky azbestu 2014
určena pro pracovníky oborů HOK, HP a HDM a náměstky pro odbornou činnost – Azbest v životním prostředí a ochrana zdraví
Konala se 15. 12. 2014 v SZÚ Praha


 

Problematika azbestu ve vnitřním prostředí škol – 2012
Prezentace a podklady z mimořádného konzultačního dne Centra hygieny životního prostředí a Centra hygieny práce a pracovního lékařství, který se konal 11. 1. 2012 v SZÚ.


 

Azbestová a minerální vlákna ve vnitřním ovzduší