Azbest

Problematika azbestu ve vnitřním prostředí škol 2012

Prezentace a podklady z mimořádného konzultačního dne Centra hygieny životního prostředí a Centra hygieny práce a pracovního lékařství, který se konal 11. 1. 2012 v SZÚ.