Ovzduší – témata zdraví a bezpečnosti

Pyly

Cílem pylového monitoringu je zajištění aktuálního zpravodajství o výskytu pylu určitých rostlin v ovzduší. Zahrnutí do systému MZSO od roku 2008 pak umožnilo splnění požadavků na zajištění kvality a porovnatelnost naměřených hodnot. Data z jednotlivých měřících stanic jsou v průběhu vegetačního období dohledatelná na volně přístupných internetových stránkách ve formě grafické a tabelární informace a podle požadavků předávána do médií.

Další kontaktní adresy či odkazy na stránky se souvisejícími tématy:

  • ČR – celorepublikové pylové zpravodajství – tato stránka poskytuje informace co je PIS (pylová informační služba), dále je zde k dispozici seznam publikací, můžete vložit dotaz do poradny, seznámit se s pylovým kalendářem, zpravodajem PIS, evropskými zpravodaji, vyhledat si, jaká média poskytují pylové zpravodajství.
  • Pylové zpravodajství Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem
  • Pylové zpravodajství Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě
  • Evropské pylové zpravodajství
  • Portál www.proalergiky.cz – určený lidem, které trápí alergie, astma a atopický ekzém.
  • Alergie – zde je možno hledat odpovědi na nejčastější otázky, týkající se alergií, edukační materiály, přehled aktivit Institutu UCB pro alergii i oficiální a autorizovaná tisková sdělení pro potřeby sdělovacích prostředků.