Pyly

Pylová stanice v areálu Státního zdravotního ústavu:

Praha (50O 5´ s.š., 14O 25´ v.d., 245,5 m.n.m) – je zde parková výsadba s trávníky, břízami, jehličnany a dalšími stromy. Areál se nachází ve východní části centra města a v jeho bezprostředním okolí je vilová čtvrť a areál fakultní nemocnice. Asi 1 km od stanoviště je rozsáhlý komplex Olšanských hřbitovů s různorodou parkovou výsadbou včetně exotických dřevin i bylin.

Rozdělení sledovaných pylů podle významnosti:

Podle typického zastoupení jednotlivých druhů pylů lze pylovou sezónu dělit na několik charakteristických období: jarní, pozdně jarní, letní a raně podzimní. V závislosti na aktuálních meteorologických podmínkách pak (přibližně) platí – charakteristická období roku a typičtí představitelé sledovaných pylů:


Pro lepší představu o dlouhobém trendu nejvýznamnější alergenních pylů (tj. břízy – betula pendula a trav – Poaceae) zde prezentujeme dva grafy za rok 2023.

Aktuální pylová situace na stanici v areálu SZÚ v Praze 10 – deskripce

V ovzduší se nachází pylová zrna tisu, vrby, platanu, jírovce, dubu, buku, řepky olejky, kopřivy, smrku, borovice, javoru, šťovíku, jitrocele, černého bezu, mrkvovitých a silně alergenní břízy a trávy. Trávy budou hlavním alergenem v nadcházejícím období. Koncentrace pylových zrn v ovzduší závisí na meteorologické situaci.


TABULKA


GRAF