Akreditované vzdělávací programy

Předatestační příprava v pracovním lékařství

Na základě akreditace Ministerstva zdravotnictví vydané dne 6.6.2006, č.j. 12548/2006, uskutečňuje Státní zdravotní ústav vzdělávací program pro specializační obor  „Pracovní lékařství“. Tato akreditace byla dne 14.6.2017, čj.: MZDR 38689/2016-4/VLP, prodloužena na dalších 7 let.

Předpokladem k přihlášení do tohoto vzdělávacího programu je předchozí zařazení zájemce do oboru  „Pracovní lékařství“ Ministerstvem zdravotnictví.

Přihláška_PL_2023/24

Akreditace MZ

Prodloužení akreditace

Akreditace v programu nástavbového oboru pracovní lékařství