Materiály ze seminářů

93.konzultační den oddělení pracovního lékařství

Materiály ze semináře,  který se konal 20. dubna 2023

Procesní návaznosti nemocí z povolání – regionální poznatky (Lipšová V., SZÚ)

Nemoci z povolání ve vztahu ke kategorizaci prací (Kučera I., KHS Hradec Králové)

Novelizace právních předpisů v oblasti pracovnělékařských služeb  (Urbanová J., MZ ČR)

Inovativní přístup k hodnocení vybraných rizikových faktorů pracovního prostředí
v kontextu Průmyslu 4.0 – s důrazem na lokální svalovou zátěž
(Holoči J., Macurová L., Univerzita Tomáše Bati, Zlín)

Covid-19 jako nemoc z povolání (Malenka P., FNUSA Brno)

Nemoci z povolání v ČR v roce 2022  (Fenclová Z., Urban P., Havlová D., Voříšková M., VFN, SZÚ)

Zdravotní rizika pracovního potápěče (Haták M., Asociace profesionálních potápěčů)

Možnosti snižování nemocnosti zaměstnanců očkováním  (Ciupek R., KHS Jihomoravského kraje)