Materiály ze seminářů

Materiály ze závěrečné konference projektu EPOZ

Závěrečná konference projektu

Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením

reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009439

Konference se konala pod záštitou ministra zdravotnictví

prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR

                                                                                                                           

 

Termín a místo konání: 6. 12. 2022, Hotel Olympik Artemis, U Sluncové 14, Praha 8

Projekt byl realizován Státním zdravotním ústavem ve všech krajích České republiky v letech 2018-2022. Jeho cílem bylo vybudování unikátní infrastruktury terénních pracovišť pro dlouhodobé řešení snižování nerovností v přístupu ke zdraví. Pro realizaci projektu byly speciálně vytvořeny interaktivní programy podpory zdraví s cílem zvýšit zdravotní gramotnost u populací ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. Programy budou představeny na konferenci. Pro zprostředkování zdravotní služby primární prevence ohroženým osobám byla vytvořena nová pracovní místa krajských koordinátorů (KOO) a mediátorů podpory zdraví (MPZ).  Na konferenci budou prezentovány výstupy projektu a jeho přínosy u cílové populace. Mezi řečníky budou i klíčoví partneři jednotlivých regionů a budou též uvedeny příklady dobré praxe v oblasti snižování nerovností ve zdraví.

Materiály ke stažení:

Program konference naleznete zde

Tiskovovou zprávu naleznete zde

  • Zahájení konference

          Úvodní slovo ministra zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR

  • Makroekonomické ztráty z preventabilních nemocí

         MUDr. Barbora Macková, ředitelka Státního zdravotního ústavu, Praha

          MUDr. Marie Nejedlá, hlavní řešitelka projektu, vedoucí Centra podpory veřejného zdraví, Státní zdravotní ústav, Praha

  • Přínos projektu pro Moravskoslezský kraj

         Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje

          prof. MUDr. Milan Macek, Ing. Ivana Funková, MBA, Ústav biologie a lékařské genetiky, 2. lékařská fakulta UK

       Ing. Hana Maršálková, Mgr. Renata Hejnová, Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

         PhDr. Karel Hejduk, Mgr. Lucie Mandelová, Ph.D., Národní screeningové centrum, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

           Marie Jirkovská, Marie Franková, Česká unie neslyšících z.ú.

         Zoe Guerrero MSc, AKC, výzkumný pracovník, Výzkumný program Veřejné duševní zdraví, WHO Collaborating Centre for Public   

         Mental Health Research and Service Development, Národní ústav duševního zdraví

          Mgr. Jiří Souček, národní koordinátor Regionálního centra podpory zdraví, Státní zdravotní ústav, Praha

           Mgr. et Mgr. Daniela Mosaad Pěničková, Ph.D., garant kurzu MPZ, koordinátorka Regionálního centra podpory zdraví, Liberecký kraj

        Mgr. Anna Šnajdrová, koordinátorka Regionálního centra podpory zdraví, Moravskoslezský kraj

          Mgr. Milerová, vedoucí Oddělení podpory zdraví, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

          Mgr. Petra Macounová, Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Lékařská fakulta Ostravské univerzity

        Lýdia Poláčková, mediátorka podpory zdraví pro Moravskoslezský kraj Lucie Bubnárová, mediátorka podpory zdraví pro Ústecký kraj

         Dagmar Drastíková, profesionální cvičitelka zdravotní tělesné výchovy, Daflex System s.r.o.

          Mgr. Lucie Fridrichová, výchovná poradkyně, Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.

           Dr. Mgr. Bc. Miroslav Kušnír, odborný lektor první pomoci, Everesta, s.r.o.