Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pesticidy » Přípravky na ochranu rostlin » Informace pro žadatele o odbornou způsobilost POR » Otázky pro ústní přezkoušení OZ POR - zdraví
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Otázky pro ústní přezkoušení OZ POR - zdraví

Otázky pro ústní přezkoušení z oblasti ochrany veřejného zdraví (platné od 1. 9. 2018)  určené pro třetí stupeň odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky (zákon č. 326/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 206/2012 Sb.)


Materiál byl připraven Státním zdravotním ústavem v souladu s požadavky platných předpisů a odsouhlasen Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Vzhledem k tomu, že ústní otázky mají sloužit nejen k přezkoušení žadatelů o odbornou způsobilost POR, ale mohou být využity i k procvičení potřebných znalostí, použity pro potřeby vysokých (případně i středních) škol apod., bylo rozhodnutu je zveřejnit na webu SZÚ.

Ke stažení  Otazky ustni prezkouseni POR zdravi 2018 

Autorka: MUDr. Z. Trávníčková, CSc. (4. 7. 2018)

Nahoru