Infekční onemocnění spojená s migrací

Ukrajina

Materiály ECDC

Testování na přítomnost infekce tuberkulózy

INFORMAČNÍ POKYNY