Ukrajina

Prevence přenosu multirezistentních kmenů ve zdravotnických zařízeních

Doporučení ECDC

Prevence přenosu multirezistentních kmenů ve zdravotnických zařízeních v souvislosti s uprchlíky s Ukrajiny