ECDC dokumenty publikované v souvislosti s krizí na Ukrajině

Prevence a kontrola infekčních nemocí v kontextu s ruskou vojenskou agresí proti Ukrajině

Vybrané informace z textu ECDC, publikovaného 8.3.2022


Prevence a kontrola infekčních nemocí v kontextu s ruskou vojenskou agresí proti Ukrajině – úvaha z pohledu veřejného zdraví 8. března 2022

Operational public health considerations for the prevention and control of Russia´s aggression towards Ukraine. 8 March 2022

Tento dokument se zaměřuje na zranitelnost (vulnerabilitu) uprchlíků z Ukrajiny, jejichž převážnou část tvoří ženy a děti a s tím spojené požadavky pro prevenci a kontrolu infekcí. Uvedená opatření by měla být součástí dalších obecných zdravotních opatření poskytovaných jako pomoc běžencům/uprchlíkům. Prioritně je materiál určen autoritám v oblasti veřejného zdraví, zdravotníkům pracujícím v  přední linii a praktickým lékařům v zemích EU.

Zodpovědné instituce a orgány z oblasti veřejného zdraví by měly zvýšit povědomí mezi poskytovateli zdravotní péče ohledně zajištění přístupu k zdravotní péči a zajistit kontinuitu vakcinačních programů. Je nutné si uvědomit vnímavost uprchlíků k infekčním nemocem. Prioritou v oblasti očkování u uprchlíků z Ukrajiny by mělo být očkování proti poliomyelitidě, spalničkám a covid-19; proočkovanost proti těmto infekcím by měla být u ukrajinských uprchlíků prioritně prověřena a případně by měli být doočkováni.

V rámci systému surveillance infekčních nemocí je třeba správně detekovat nejen infekce preventabilní vakcinací, ale i další nakažlivá onemocnění.

Lékaři by měli mít dostatek informací, aby byli schopni přizpůsobit diagnostické a hlásící algoritmy v rámci zdravotní péče poskytované uprchlíkům, včetně diagnostiky a léčby chronických onemocnění, a péče o mentální a psychosociální zdraví.

U osob přicházejících do přijímacích center je třeba zvážit i syndromickou surveillance.

U osob s traumatickým poraněním by zdravotníci měli vzít v úvahu, že tato poranění bývají často spojena s infekcí vyvolanou multiresistentními patogeny. V takovém případě je třeba specifické diagnostiky i léčby.

Komunikace o zdravotních rizicích by měla splňovat standardní principy důstojnosti a otevřenosti a snahu vysvětlit existující nejasnosti.

Vakcinace v případě nedoložení dokladů o předchozí vakcinaci podle doporučení ECDC

Syndromy, vybraná onemocnění a hlášený výskyt u ukrajinské populace

Další syndromy a hlášené počty nemocných – incidence u vybraných onemocnění na Ukrajině

  • Tab. Onemocnění preventabilní očkováním, 2018-2021, počty případů a proočkovanost na Ukrajině


UA_ECDC_pocty_pripadu.JPG

 

Citace uvedené v tabulkách viz zdroj: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/operational-public-health-considerations-prevention-and-control-infectious: