Eucast dokumenty

Definice C, I a R při testování citlivosti na antibiotika

EUCAST se rozhodla změnit definice kategorií testování citlivosti C, I a R, jak je uvedeno níže. Výsledky několika konzultací o nových definicích jsou k dispozici na webových stránkách EUCAST jako „Konzultace“.

  • C – Citlivý, standardní dávkovací režim: Mikroorganizmus je definován jako citlivý při standardním dávkovacím režimu, je-li úroveň aktivity antimikrobního přípravku podávaného ve standardním dávkování spojená s vysokou pravděpodobností léčebného úspěchu.
  • I – Citlivý, zvýšená* expozice**: Mikroorganizmus je definován jako citlivý při zvýšené expozici**, je-li úroveň aktivity antimikrobního přípravku spojená s vysokou pravděpodobností léčebného úspěchu pouze při zvýšené expozici přípravku úpravou dávkovacího režimu nebo při koncentrování tohoto přípravku v místě infekce.
  • R – Rezistentní: Mikroorganizmus je definován jako rezistentní, je-li úroveň aktivity antimikrobního přípravku spojená s vysokou pravděpodobností selhání léčby i při zvýšené expozici**.

*   v originále „Susceptible, Increased exposure“ zachovává zkratku „I“ pro tuto kategorii;

** expozice mikrooganizmu v místě infekce závisí na způsobu podávání, dávce, dávkovacím intervalu a době infúze antimikrobního přípravku, a rovněž na jeho distribuci, metabolizmu a exkreci.

 

EUCAST explanatory video (22 minut v anglickém jazyce) vysvětluje nové definice  C, I a R a jak se používá Oblast technické nejistoty ATU (Area of Technical Uncertainty).

Informace pro klinické kolegy o změnách v hlášení výsledků

Terminologie
Kategorie citlivosti: C, I a R.
Izoláty se hlásí jako C, I, R.
Izoláty patřící do kategorií C, I nebo R.
Izoláty citlivé (C a I) nebo rezistentní (R).
Pokud je izolát citlivý, vylučuje to rezistenci.
Pokud je izolát rezistentní, vylučuje to citlivost (kategorie C a I).

Pro účely surveillance se výsledky zaznamenávají jako C, I nebo R bez spojování kategorií. Pokud je nezbytné kategorie spojovat, pak lze spojit jen kategorie C + I, nikoli R.

Nové definice jednoznačně souvisejí s expozicí mikrooorganismů antibiotiku, která se týká dávky, frekvence dávkování (včetně změny z opakovaného podání do intravenózní infuze), dávkování a farmakokinetiky přípravku a někdy i typu infekce (infekce močových cest vs. meningitida).

Dávkování a způsoby podávání antibiotik ve vztahu s kategoriemi C, I a R jsou k dispozici na posledním listu Tabulek breakpointů EUCAST.