Národní referenční laboratoř pro streptokokové nákazy

Formulář IPO

Formulář na surveillance invazivních onemocnění způsobených Streptococcus pneumoniae


NRL pro streptokokové nákazy

Surveillance závažných onemocnění působených Streptococcus pneumoniae

Prosíme, vyplňte tento formulář a zároveň zašlete na adresu uvedenou na konci formuláře. Prázdné formuláře (i pro zaslání e-mailem) jsou k dispozici v NRL pro streptokokové nákazy (MUDr. Jana Kozáková, tel: 267 082 260, e-mail: jana.kozakova@szu.cz)

Děkujeme za Vaši spolupráci.

Formular_IPO.doc