VŠ pracovníci Oddělení epidemiologie infekčních nemocí

MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.
SZÚ-CEM, budova č. 23, přízemí vlevo
tel.:267082891
e-mail: jan.kyncl@szu.cz, epidem@szu.cz