Publikace CEM

Vybrané články s tématikou enterovirů

 • Simoes, M. P., Hodcroft, E. B., Simmonds, P., Albert, J., Alidjinou, E. K., Ambert-Balay, K., Andrés, C., Antón, A., Auvray, C., Bailly, J. L., Baldanti, F., Bastings, C., Beard, S., Pereira, C. B., Berginc, N., Bloemen, M., Blomqvist, S., Bosma, F., Böttcher, S., Bubba, L., … Benschop, K. S. M. (2024). Epidemiological and clinical insights into the enterovirus D68 upsurge in Europe 2021/22 and the emergence of novel B3-derived lineages, ENPEN multicentre study. The Journal of infectious diseases, jiae154. Advance online publication. https://doi.org/10.1093/infdis/jiae154
 • ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2024,33/1(23) – Sledování cirkulace poliovirů, ostatních enterovirů a respiračních virů včetně SARS-CoV-2 v odpadních vodách v ČR v roce 2023.
 • ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2023,32/4(177) – Externí hodnocení kvality – EHK 1336 Identifikace enterovirů.
 • ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2021,30/4(121) – Odpadní vody 2022, Environmentální surveillance 2022. Rainetová P. ZPRÁVY CENTRA Epidemiologie a mikrobiologie (SZÚ, Praha) 2023; 32(4)
 • ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2022,31/10(408-410) – Laboratorní diagnosika v NRL/ENT CEM SZÚ v roce 2021.
 • Harmonising Non-polio Enterovirus (NPEV) sero-surveillance among the European Non-Polio Enterovirus Network (ENPEN) members (dostupné jen po přihlášení do ESCMID)
 • ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2022,31/3(107) – Sledování cirkulace poliovirů a ostatních enterovirů v odpadních vodách v ČR v roce 2021
 • EUROSURVEILLANCE 2021, 26(45) : Re-emergence of enterovirus D68 in Europe after easing the COVID-19 lockdown, September 2021
 • PRAKTICKÝ LÉKAŘ 2021,101 (3): 160-168 – Protilátky proti SARS-CoV2 u zaměstnanců Státního zdravotního ústavu v první vlně pandemie COVID-19 v České republice, duben až květen 2020
 • ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2021,30/4(121) – Odpadní vody 2020, Environmentální surveillance 2020
 • RAINETOVÁ, P., JIŘINCOVÁ, H., MUSÍLEK, M., NOVÁKOVÁ, L., VODIČKOVÁ, I., ŠTRUNCOVÁ, V., ŠVECOVÁ, M., PAZDIORA, P., PISKUNOVÁ, N., TRUBAČ, P., ZAJÍC, T., HAVLÍČKOVÁ, M. Sekvenace enterovirů jako nový přístup k laboratorní diagnostice pro klinické i epidemiologické účely. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2015, 64(2), 102-106. ISSN 1210-7913.
 • E-Cronicon Open Access 2020 May,9(5) :01-09 Viral Intestinal Infection – Viral Gastroenteritis
  ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2019,28/4(146) – Sledování cirkulace poliovirů a ostatních enterovirů v odpadních vodách v ČR v roce 2018 ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2020,29/5(210-211) – Rainetová P. Environmentální surveillance 2019 (73.76 KB)
 • Circulation of non-polio enteroviruses in 24 EU and EEA countries between 2015 and 2017: a retrospective surveillance study. The Lancet Infectious Diseases 2020 March,20(3):250-361.
 • ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2019,28/4(146) – Sledování cirkulace poliovirů a ostatních enterovirů v odpadních vodách v ČR v roce 2018
 • ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2019,28/3(109) – Sledování případů akutních chabých paréz (AChP) – žádost o spolupráci
 • Nature microbiology 1019 Articles https://doi.org/10.1038/s41564-019-0494-6 : Global phylogeography and ancient evolution of the widespread human gut virus crAssphage, Robert A. Edwards et al.
  Pediatr Infect Dis J. 2019 Jan;38(1):16-21 Twenty-nine Cases of Enterovirus-D68-associated Acute Flaccid Myelitis in Europe 2016: A Case Series and Epidemiologic Overview. Knoester M, Helfferich J, Poelman R, Van Leer-Buter C, Brouwer OF, Niesters HGM; 2016 EV-D68 AFM Working Group.
 • ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2018,3-4(90-92) – Sledování cirkulace poliovirů a ostatních enterovirů v odpadních vodách v ČR v roce 2017.
 • ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2017,3(115) – Vyšetřování odpadních vod na přítomnost poliovirů a ostatních enterovirů v odpadních vodách v ČR v roce 2016.
 • Virové střevní infekce – virové gastroenteritidy, Pediatrie pro praxi, 2017, 18, 44-47.
 • ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2016,4(142) – Sledování cirkulace poliovirů a ostatních enterovirů v odpadních vodách v ČR v roce 2015
 • ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2015; 24(11-12) – Eradikace poliomyelitis
 • EMI,2/64, červen 2015, 102-106-Sekvenace enterovirů jako nový přístup k laboratorní diagnostice pro klinické i epidemiologické účely
 • Zprávy CEM (SZÚ, Praha)2015,24(3),89-90 – Sledování cirkulace poliovirů a ostatních enterovirů v odpadních vodách v ČR v roce 2014
 • Zprávy CEM (SZÚ, Praha)2014,23(2),53-54 – Vyšetřování odpadních vod na přítomnost polio a ostatních enterovirů v ČR v roce 2013
 • Zprávy CEM (SZÚ, Praha)2013,22(11),371-372 – Změny v klasifikaci enterovirů
 • Zprávy CEM (SZÚ, Praha)2013,22(2),63-64 – Vyšetřování odpadních vod na přítomnost polio a ostatních enterovirů v ČR v roce 2012
 • Zprávy CEM (SZÚ, Praha)2012,21(1),21-22 – Vyšetřování odpadních vod na přítomnost polio a ostatních enterovirů v ČR v roce 2011
 • 2001 serological survey in the Czech Republik- Poliomyelitis (Central European Journal of Public Health 11-2003)
 • Charakteristika pandemické vlny chřipky 2009/2010 v České republice (24. Pečenkovy dny,15.-17.9. 2010, Sborník)