Oddělení hygieny práce

Národní referenční laboratoř pro neionizující elektromagnetická pole a záření

Vedoucí: doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D.

Kontakt: tel: 267 082 918, e-mail: elmag@szu.cz

 

Charakteristika činnosti:

  • Metodické vedení pracovníků orgánů ochrany veřejného zdraví a laboratoří ZÚ.
  • Příprava, vývoj a ověřování standardní metody měření a hodnocení elektromagnetických polí a neionizujícího záření v životním a pracovním prostředí.
  • Provádění vysoce specializovaných měření, např. posuzování základnových stanic pro mobilní komunikace, hygienické posuzování radiových a televizních vysílačů a pozemních radarových stanic.
  • Poskytování poradenské, výchovné a konzultačních služeb pro terénní pracovníky KHS a laboratoří ZÚ.

 

Rozsah činnosti laboratoře:

Naše laboratoř se zabývá ochranou zdraví před expozicí neionizujícímu elektrickému poli a záření, což je elektromagnetické pole od nulové frekvence (statické elektrické a magnetické pole) přes pole o frekvenci 50 Hz (vedení vysokého napětí, transformátory, rozvody elektřiny v průmyslu a domácnostech), frekvence odpovídající rozhlasovému a televiznímu vysílání a komunikačním technologiím, mikrovlnnému ohřevu, radarům, terahertzovým technologiím, infračervenému a viditelnému záření až po frekvence odpovídající ultrafialovému záření.

Naše laboratoř se nezabývá ionizujícím elektromagnetickým zářením, tedy polím o frekvencích vyšších než odpovídajícím ultrafialovým zářením, tedy rentgenovým, radioaktivním zářením apod., které je v kompetencí SÚRO.

Naše laboratoř se zabývá pouze zdravotními aspekty elektromagnetického pole, nikoli elektromagnetickou kompatibilitou (rušením přístrojů způsobených elektromagnetickým polem), jejíž problematika je v kompetenci např. ČMI nebo ČTÚ.

Naše laboratoř se zabývá pouze ochranou před zdravotními účinky elektromagnetického pole, ale nijak nekomentuje případné pozitivními dopady expozici elektromagnetickému poli na lidské zdraví.

 

Více informací viz Témata zdraví a bezpečnosti – Elektromagnetické pole.