Oddělení hygieny práce

Národní referenční laboratoř pro neionizující elektromagnetická pole a záření

Vedoucí: doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D.

Kontakt: Tel: 267 082 918 e-mail: elmag@szu.cz

Charakteristika činnosti:

  • Metodické vedení pracovníků orgánů ochrany veřejného zdraví a laboratoří ZÚ.
  • Příprava, vývoj a ověřování standardní metody měření a hodnocení elektromagnetických polí a neionizujícícho záření v životním a pracovním prostředí.
  • Provádění vysoce specializovaných měření, např. posuzování základnových stanic pro mobilní komunikace, hygienické posuzování radiových a televizních vysílačů a pozemních radarových stanic.
  • Poskytování poradenské, výchovné a konzultačních služeb pro terénní pracovníky KHS a laboratoří ZÚ.