Oddělení hygieny práce

Národní referenční laboratoř pro prašnost a mikroklima v pracovním prostředí

Vedoucí: Ing. Lenka Zuská Prokšová , Ph.D.

Kontakt: Tel: 267 082 683, E-mail: lenka.proksova@szu.cz

Charakteristika činnosti:

  • Metodické vedení pracovníků orgánů ochrany veřejného zdraví a laboratoří ZÚ.
  • Příprava, vývoj a ověřování standardní metody měření a hodnocení mikroklimatických podmínek na pracovištích (měření prašnosti, denního a umělého osvětlení a jasů ve vnitřním prostředí, stanovení tříd čistoty čistých prostorů, měření přirozené a umělé ionizace vzduchu, měření koncentrací ozónu).
  • Posuzování hygienické nezávadností malých vzduchotechnických zařízení (klimatizační jednotky, čističe a zvlhčovače vzduchu).
  • Měření a kontrola parametrů vzduchotechnických zařízení (rychlost proudění vzduchu na vyústkách, stanovení množství přiváděného/odváděného vzduchu při nuceném větrání a klimatizaci, kouřová zkouška distribuce vzduchu v prostoru).
  • Poskytováním poradenské, výchovné a konzultační služby pro terénní pracovníky KHS a laboratoří ZÚ.