Oddělení pro hodnocení expozice chemickým látkám na pracovišti

Nanomateriály na pracovištích

  • konzultace v oblasti ochrany zdraví na pracovištích s nanomateriály
  • účast na práci odborné skupiny pro vyráběné nanomateriály při OECD
  • přednášková a školící činnost pro odborné pracovníky v oblasti ochrany veřejného zdraví a pro další zájemce

Informace:


Aktuální poznatky o vlastnostech a využití vyráběných nanomateriálů, možnostech měření a hodnocení jejich profesionální expozice a možnostech kvalifikované intervence na pracovištích shrnuje článek Nanomateriály a ochrana zdraví na pracovištích (Mráz J.) v časopisu Praktický lékař  http://www.prolekare.cz/prakticky-lekar-clanek?id=34439.


 

Zpráva z konference

5. – 7. dubna 2011 se konala konference Risks associated with nanoparticles and nanomaterials , kterou pořádal Institut national de recherche et de sécurité (INRS) (Výzkumný ústav hygieny a bezpečnosti práce) v Nancy-Vandoeuvre. Byla první akcí v nově koncipované sérii INRS Occupational Health Research Conferences, které tato instituce zamýšlí pořádat i do budoucna. Spolupořadatelem konference bylo sdružení Partnership for European Research in Occupational Safety and Health (PEROSH).