Nanomateriály na pracovištích

Zpráva z konference

Risks associated with nanoparticles and nanomaterials

05.04.2011 – 07.04.2011 | Nancy, France

(zpráva ze služební cesty)

Ve dnech 5. – 7. dubna 2011 jsem se zúčastnil konference Risks associated with nanoparticles and nanomaterials, kterou pořádal Institut national de recherche et de sécurité (INRS) (Výzkumný ústav hygieny a bezpečnosti práce) v Nancy-Vandoeuvre. Konference se konala v Kongresovém paláci v centru Nancy a byla první akcí v nově koncipované sérii INRS Occupational Health Research Conferences, které tato instituce zamýšlí pořádat i do budoucna. Spolupořadatelem konference bylo sdružení Partnership for European Research in Occupational Safety and Health (PEROSH).

Konference se zúčastnilo asi 450 účastníků. Přednášky probíhaly vždy jen v jediné hlavní sekci (úmyslně nebyly zřízeny paralelní sekce) a byly předneseny pouze zvanými řečníky, vesměs významnými autoritami v oboru, takže konference měla velmi vysokou úroveň. Celkem bylo předneseno 6 plenárních přednášek, 24 dalších příspěvků a prezentováno 80 posterů. Jednotlivé příspěvky byly většinou věcně zaměřené na různé konkrétní aspekty ochrany zdraví při nakládání s nanomateriály, s minimem vystoupení na úrovni příliš abstraktní nebo politické, nebo věnovaných pouze technologickým aspektům a aplikacím. Obsah konference tak plnou měrou naplnil její deklarované zadání.

Témata konference byla uspořádána do 4 sekcí:

  • 1) Health effect assessment
  • 2) Instrumentation, characterization & exposure evaluation
  • 3) Emission control & protective equipment
  • 4) Risk assessment & risk management

Symposium demonstrovalo širokou škálu problematiky řešené v oblasti „nanosafety“. Charakteristickým rysem této oblasti je nestejnoměrná úroveň poznání v jejích jednotlivých klíčových aspektech: pozoruhodně vysoká úroveň experimentálního a technického řešení dílčích úloh a hojnost různých modelů a teoretických schémat na straně jedné, a naproti tomu velmi málo údajů o reálných expozicích na pracovištích a reálných efektech na zdraví exponovaných osob na straně druhé. Důsledkem tohoto stavu je např. prozatímní neexistence hygienických limitů pro koncentraci nanomateriálů v ovzduší pracovišť. Lze však očekávat, že vzhledem k velikosti výzkumných kapacit působících v oboru „nanosafety“ i ve snaze vyhovět politickým zadáním budou chybějící články poznání postupně doplňovány.

Pro bližší seznámení s vybranými přednáškami v jednotlivých sekcích otevřete  přílohu (*.pdf; 55,57 kB).

Sborník abstrakt ze symposia může být zapůjčen od autora této zprávy.

 

Vypracoval: Jaroslav Mráz