Oddělení pro hodnocení expozice chemickým látkám na pracovišti

Ochrana veřejného zdraví na pracovištích a chemická bezpečnost

  • konzultace a odborná stanoviska v oblasti ochrany zdraví na pracovištích a k legislativě v ochraně veřejného zdraví pro MZ
  • konzultace pro Oddělení chemické bezpečnosti SZÚ
  • účast na práci Komise pro přípustné expoziční limity (PEL)