Ukončené projekty

Možnosti intervenčních opatření u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty ve veřejné správě se zaměřením na úřady práce

Číslo: 10-S4-2021-VUBP

Řešitel: Mgr. Kateřina Bátrlová

Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Spoluřešitel: Státní zdravotní ústav

Doba řešení od: 07/2021

Doba řešení do: 12/2023

Příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/aktualne-resene-projekty/?id=125

Zdroj: Institucionální podpora

Popis: Cílem výzkumné aktivity je vytvoření certifikované metodiky v prevenci psychosociálních rizik při práci u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty ve veřejné správě. Inovativní metodika bude složená z checklistu a na něj přímo navazujících intervenčních technik pro primární, sekundární a terciární prevenci psychosociálních rizik při práci. Součástí výstupů budou i konkrétní příklady dobré praxe.

Výstup:

2021

O – Jak chránit zaměstnance vystavené náročné komunikaci s klienty na úřadech práce – možnosti intervenčních opatření – článek ve sborníku

O – Analýza psychosociálních rizik při práci a doporučená navazující intervenční opatření – checklist

W – Workshop „Možnosti intervenčních opatření u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty ve veřejné správě“ 11. 11. 2021.pdf

 

2022

O – Psychosociální rizika u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty na úřadech práce – výsledky dotazníkového šetření z prosince 2021 – rozšířený abstrakt

O – Psychosociální rizika u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty na úřadech práce – nerecenzovaný článek

O – PSYCHOSOCIÁLNÍ RIZIKA U ZAMĚSTNANCŮ VYSTAVENÝCH NÁROČNÉ KOMUNIKACE S KLIENTY NA ÚŘADECH PRÁCE – stať ve sborníku

O – Psychosocial Risks at work in employees exposed to demanding communication with clients at employment offices in the Czech Republic – abstrakt ve sborníku

O – PSYCHOSOCIÁLNÍ RIZIKA U ZAMĚSTNANCŮ VYSTAVENÝCH NÁROČNÉ KOMUNIKACI S KLIENTY NA ÚŘADECH PRÁCE – článek ve sborníku

O – Prevencia psychosociálnych rizík a psychickej pracovnej pracovisku – článek ve sborníku

O – Psychosocial risks at work in employees exposed to demanding communication with clients at employment offices in the Czech Republic – plakát