Výzkumná činnost

Ukončené projekty

Název: Štěpné produkty proteinových aduktů v moči jako nový typ biomarkerů v preventivní medicíně

Název: Řízení psychosociálních rizik pro praxi u zaměstnanců se zdravotním postižením

Název: Možnosti intervenčních opatření u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty ve veřejné správě se zaměřením na úřady práce