Ukončené projekty

Řízení psychosociálních rizik pro praxi u zaměstnanců se zdravotním postižením

Číslo: TL02000286

Řešitel: PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky

Spoluřešitel: Státní zdravotní ústav v Praze

Doba řešení od: 01/2019

Doba řešení do: 12/2021

Příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/archiv-ukoncenych-projektu/?id=14

Zdroj: Technologická agentura ČR, program ÉTA

Popis: Cílem řešení projektu je tvorba kompletní poznatkové základny v problematice psychosociálních rizik, pro tvorbu, úpravu a doplnění právních předpisů v daném směru, podporu zaměstnavatelů, zástupců a zaměstnanců se zdravotním postižením.

Výstupy:

Jost – Psychosociální rizika při práci u zaměstnanců se zdravotním postižením – článek

B – Řízení psychosociálních rizik pro praxi u zaměstnanců se zdravotním postižením – kniha

D – Psychosociální rizika a pracovní stres u stárnoucích zaměstnanců

D – Psychosocial risks and work stress in aging workforce

W – Workshop Řízení psychosociálních rizik pro praxi u zaměstnanců se zdravotním postižením 16. 10. 2019.pdf

W – Workshop Řízení psychosociálních rizik pro praxi u zaměstnanců se zdravotním postižením 11. 11. 2021.pdf

W – Workshop Řízení psychosociálních rizik pro praxi u zaměstnanců se zdravotním postižením 30. 11. 2020.pdf

Nmet – Metodika pro monitorování a řízení psychosociálních rizik u zaměstnanců se zdravotním postižením.pdf