Ukončené projekty

Štěpné produkty proteinových aduktů v moči jako nový typ biomarkerů v preventivní medicíně

Číslo smlouvy: NV19-09-00378

Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví

Program: Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2023

https://www.isvavai.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=1&h=NV19-09-00378

Veřejná soutěž: Zdravotnický AV 5 (SMZ0201900001)

Hlavní účastníci: Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze

Druh soutěže: VS – Veřejná soutěž

Zahájení řešení: 1. 5. 2019

Ukončení řešení: 31. 12. 2022

Cíle projektu: Přestože adukty s globinem jsou v preventivní medicíně široce využívány jako biomarkery dlouhodobé expozice reaktivním látkám, jejich další osud v organismu byl poprvé prozkoumán až v našem předchozím projektu. Prokázali jsme, že hydrolytickým štěpením globinových aduktů u potkanů vznikají adukty s aminokyselinami nebo s dipeptidy, vylučované močí. Nyní bude studováno vylučování těchto štěpných produktů u člověka. Budou vypracovány a do hygienické praxe v ČR zavedeny nové strategie biologického monitorování expozice průmyslovým škodlivinám ethylenoxidu a N,N-dimethylformamidu, kdy dosavadní odběry krve budou nahrazeny analýzou moče. Ze získaných údajů bude odvozen obecný matematicko-statistický model umožňující interpretovat nálezy štěpných produktů odvozených od dalších látek včetně karcinogenů, na něž se v projektu též zaměříme. Zavedení zcela nové kategorie biomarkerů specifických pro výchozí látky a vhodných pro hodnocení dlouhodobých expozic pomocí neinvazivního odběru vzorků bude významným přínosem pro prevenci poškození zdraví účinkem chemických látek v mezinárodním měřítku.

Výstupy:

RIV/60461373:22310/19:43918660 – Toxicity and carcinogenicity of N,N-dimethylformamide, a popular solvent in organic synthesis (2019)

RIV/60461373:22310/20:43920720 – N-(2-Hydroxyethyl)-L-valyl-L-leucine: a novel urinary biomarker of ethylene oxide exposure in humans (2020)

RIV/60461373:22310/21:43922775 – Synthesis of methylcarbamoylated amino acids for toxicological research on protein adducts derived from DMF (2021)

RIV/60461373:22310/22:43925980 – Syntheses of methylcarbamoylated amino acids using synthetic equivalents of methyl isocyanate (2022)

RIV/75010330:_____/20:00012998 – N-(2-Hydroxyethyl)-L-valyl-L-leucine: a novel urinary biomarker of ethylene oxide exposure in humans (2020)

RIV/75010330:_____/22:00013831 – Syntheses of methylcarbamoylated amino acids using synthetic equivalents of methyl isocyanate (2022)