Nikotinové výrobky

Zahřívané tabákové výrobky

Zahřívané tabákové výrobky fungují na principu zahřívání tabákových náplní (speciálně upravený zvlhčený tabák), které se do těchto zařízení vkládají. Součástí zařízení je baterie a topné těleso, které zahřívá tabák v náplni na teplotu těsně pod hranicí hoření (cca 350 °C). Místo kouře tak vzniká aerosol (CDPH, 2022).

Zahřívané tabákové výrobky obsahují nikotin, který je vysoce návykový, a to v podobném množství, jako je v klasických cigaretách, tedy 10–15 mg nikotinu (WHO, 2020).

Aerosol zahřívaných tabákových výrobků tvoří toxické emise, které jsou podobné cigaretovému kouři. Aerosol obsahuje obecně nižší množství toxických látek, než se vyskytuje v běžných cigaretách. Ovšem hladina některých toxických látek je zde naopak vyšší než v klasických cigaretách a navíc se zde objevují látky, které se v tabákovém kouři vůbec nevyskytují (WHO, 2020).

Zahřívané tabákové výrobky vystavují jak uživatele, tak lidi v okolí škodlivým a potenciálně škodlivým chemikáliím, z nichž se některé vyskytují i v cigaretovém kouři, ačkoli v nižší koncentraci (CDC, 2022).

Zahřívané tabákové výrobky mohou způsobit

 • respirační onemocnění,
 • záněty dýchacích cest a častější infekce,
 • rakovinu plic,
 • kardiovaskulární onemocnění.

(WHO, 2023, Majek a kol., 2023, Znyk, 2021)

Oficiálně nejsou zařízení na zahřívání tabáku uznávaná za prostředek k odvykání kouření  (WHO, 2020).

Existují také náplně bez tabáku, které jsou vyrobeny z celulózy nebo listů rostlin. Do těchto náplní se ale přidává toxický a návykový nikotin.

Výukové video „Lákají tě? Zahřívané tabákové výrobky“

Problematice prevence užívání nikotinu se věnují i další kapitoly, které naleznete zde.

Zdroje:

  1. CDC (Centers for Disease Control and Prevention). Heated Tobacco Products [online]. 2022, Dostupné z: https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/heated-tobacco-products/index.html
  2. CDPH, California Department of Public Health, Introduction to Heated Tobacco Products, Dostupné z: https://www.google.com/url?sa=t &rct=j &q =&esrc=s &source=web&cd=&ved=2ahUKEwim8Lymo8-AAxVbi_0HHWqdA9kQFnoECBoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.cdph.ca.gov%2FPrograms%2FCCDPHP%2FDCDIC%2FCTCB%2FCDPH%2520Document%2520Library%2FCommunity%2FEducationalMaterials%2FHeated%2520Tobacco%2520Facts.pdf&usg=AOvVaw1Pr4HAZ2o1EW5Et2ZjZ5yr&opi=89978449
  3. MAJEK P, JANKOWSKI M, BROŻEK GM, Acute health effects of Heated Tobacco Products – comparative analysis with traditional cigarettes and electronic cigarettes in young adults, ERJ Open Research Jan 2023, 00595-2022; DOI: 10.1183/23120541.00595-2022, Dostupné z: https://openres.ersjournals.com/content/early/2023/03/09/23120541.00595-2022
  4. WHO, World Health Organization, 2020, Heated tobacco products: information sheet – 2nd edition , Dostupné z: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HEP-HPR-2020.2
  5. WHO, World Health Organization 2023, Heated tobacco products: Summary of research and evidence of health impacts, ISBN 978-92-4-004249-0, Dostupné z: https://apps.who.int/iris/handle/10665/368022
  6. ZNYK M, JUREWICZ J, KALETA D. Exposure to Heated Tobacco Products and Adverse Health Effects, a Systematic Review. Int J Environ Res Public Health. 2021 Jun 21;18(12):6651. doi: 10.3390/ijerph18126651. PMID: 34205612; PMCID: PMC8296358. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8296358/