Nikotinové výrobky

Elektronické cigarety

Dobíjecí e-cigareta se dá opakovaně doplňovat a dobíjet. Skládá se z bateriové části, atomizéru a e-liquidu (náplně). Náplň může být s nikotinem nebo bez a je dostupná v řadě příchutí (např. tabák, sladkosti, limonády apod.). Pomocí baterie dochází k zahřívání kapaliny, atomizér ji odpařuje a vzniká aerosol, který uživatel vdechuje do plic.

Jednorázové e-cigarety se skládají z baterie, kterou nelze dobíjet, a jsou předem naplněné liquidem. K dostání jsou e-cigarety s kapacitou 450+ až 700+ potahů. Obsah nikotinu je v rozmezí od 0 po 20 mg v 1 ml roztoku.

Mezi chemické látky, které jsou obsaženy v e-liquidech patří nikotin, propylenglykol (PG), rostlinný glycerol (VG) a příchutě. Odpařováním z e-liquidu vzniká aerosol, který je chemicky složitější než e-liquidy, protože při jeho tvorbě vznikají reakční a degradační produkty. Jakmile se e-liquid odpaří, složky v něm procházejí chemickými reakcemi, které tvoří nové sloučeniny, které se dříve v kapalině nenacházely. Aerosoly obsahují až 2 000 neznámých chemikálií a látek, které výrobci nezveřejnili (Clapp a Jaspers, 2017, American lung association, 2023, Rosen, 2021).

Mezi chemické látky v aerosolu e-cigaret patří například

 • karcinogeny (formaldehyd)
 • těžké kovy (kadmium)
 • akrolein
 • těkavé organické sloučeniny
 • ultrajemné částice
 • diacetyl

Rizika užívání e-cigaret

 • onemocnění plic,
 • srdeční choroby,
 • rakovina plic,
 • poškození plic,
 • zhoršení kašle, astmatu,
 • chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN),
 • zhoršení funkce krevních cév,
 • záněty v plicích,
 • poškození vývoje plodu v těhotenství,
 • poškození mozku.

(Mohammadi a kol., 2022, Medical news today, 2023).

Výukové video „Lákají tě? E-cigarety“

Problematice prevence užívání nikotinu se věnují i další kapitoly, které naleznete zde.

Zdroje:

 1. AMERICAN LUNG ASSOCIATION. What’s in an E-Cigarette? [online]. 2023 [cit. 2023-08-17]. Dostupné z: https://www.lung.org/quit-smoking/e -cigarettes-vaping/whats-in-an-e -cigarette.
 2. CLAPP, P.W., JASPERS, I. Electronic Cigarettes: Their Constituents and Potential Links to Asthma. Current Allergy and Asthma Reports. 2017, 17(11), 79. ISSN 1529-7322. doi: 10.1007/s11882-017-0747-5.
 3. MEDICAL NEWS TODAY. Does Vaping Without Nicotine Have Any Side Effects? [online]. 2023 [cit. 2023-08-17]. Dostupné z: https://www.medicalnewstoday.com/articles/326489#effects
 4. MOHAMMADI, L., HAN, D.D., XU, F., HUANG, A., DERAKHSHANDEH, R., RAO, P., et al. Chronic E-Cigarette Use Impairs Endothelial Function on the Physiological and Cellular Levels. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. 2022, 42(11), 1333-1350. ISSN 1079-5642. doi: 10.1161/ATVBAHA.121.317749.
 5. ROSEN, J. Johns Hopkins Researchers Find Thousands of Unknown Chemicals in Electronic Cigarettes. [online]. 2021 [cit. 2023-08-17]. Dostupné z: https://hub.jhu.edu/2021/10/07/vaping-unknown-chemicals/.