Studie

GYTS

Global Youth Tobacco Survey (GYTS) je celosvětový výzkum užívání tabáku mezi žáky a studenty ve věku 13 až 15 let, který se koná pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) a Centra pro prevenci a kontrolu nemocí (CDC). Jeho cílem je zvýšit schopnost zemí monitorovat užívání tabáku mezi mládeží a řídit provádění a hodnocení programů prevence a kontroly tabáku.

Studie je schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Otázky výzkumu jsou zaměřeny na užívání tabákových a nikotinových produktů, znalosti o jejich škodlivosti, postoje k těmto výrobkům, odvykání kouření, expozici tabákovému kouři (pasivní kouření), vliv médií a reklamy a školní osnovy. Tento výzkum je prováděn pouze formou vyplňování papírového dotazníku a postup, jakým je prováděn, zaručuje ochranu soukromí dítěte a umožňuje zcela anonymní účast.

Česká republika se v roce 2022 zapojila do již pátého kola výzkumu.

Zpět na stránky Studie

Ke stažení: